Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto, kuvallisen ilmaisun osaamisala

Tutkintoon valmistava 14 kuukauden koulutusohjelma valokuvausalalla toimiville. Tutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä.

Aloitusvaatimukset ja koulutuksen tavoite

Koulutus voidaan toteuttaa oppisopimuskoulutuksena (edellyttää alan työpaikkaa) tai yrittäjän oppisopimuksena (edellyttää päätoimista yrittäjyyttä).

Koulutusohjelman laajuus on 180 osaamispistettä (osp). Se antaa monipuolisen ja laajan perusosaamisen erilaisiin valokuvaajan työtehtäviin studiossa ja miljöössä ja tutustuttaa opiskelijan kuvallisen ilmaisun keinoihin sekä alan ammattikäytäntöihin. Tutkinto soveltuu vaatimustasoltaan ja opetussisällöltään pitkään alalla toimineellekin.

Opiskelijaksi aikova hallitsee digitaalisen valokuvauksen perustekniikan ja tekniset käsitteet. Tämä mahdollistaa opetuksen seuraamisen ja työssäoppimistehtävien tekemisen ammattimaisesti. Perusosaaminen kartoitetaan koulutuksen alussa tehtävällä valokuvaustekniikan perusteiden tentillä. Opiskelijan on hyvä hallita suomenkielisessä alan kirjallisuudessa käytettävä sanasto ja käsitteet ja jonkin verran englanninkielistä alan terminologiaa.

Opiskelu

Kokonaisuus muodostuu kahdestatoista lähiopetusjaksosta 14 kuukauden aikana. Heinäkuussa lähiopetusjaksoja ei ole. Lähiopetusjakson kesto on yleensä kolme (3) päivää.

Etäopiskelujaksojen aikana opiskelijat suorittavat ohjeiden mukaisia oppimistehtäviä. Kuvallisia tehtäviä on lähijaksojen välillä runsaasti, kaikki viimeistellään ammattilaatuisiksi. Osa tehtävistä on mahdollista suorittaa normaalien asiakastoimeksiantojen yhteydessä, mutta on varauduttava siihen, että osa tehtävistä vaatii harjoittelua ja työskentelyä myös normaalin työajan ulkopuolella.

Kouluttajana toimii Jarkko Viljanen sekä vierailevia luennoitsijoita.

Tutkintotilaisuudet lähiopetusjaksojen yhteydessä

Valmistavan koulutuksen yhteydessä järjestetään tutkintotilaisuudet, joissa opiskelijat osoittavat tutkinnon perusteissa vaaditun osaamisensa. Tutkintotilaisuudet toteutetaan oppilaitoksella.

Lue lisää tutkintotilaisuuksista

Koulutuksen aikataulu ja sisältö

Seuraava koulutusohjelma käynnistyy näillä näkymin 14.11.2019.

Uusi koulutusohjelma käynnistyy jos aloittajia on vähintään 10.

Käynnissä olevan ryhmän lähiopetuspäivät ja niiden sisältöaiheet näet tässä: MeKu_TOTEUTUSSUUNNITELMA ja AIKATAULU 2019-2020

Koulutusohjelma valmentaa opiskelijoita suorittamaan näyttötutkintona Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinnon, jonka osaamisvaatimukset Opetushallitus on määritellyt tutkinnon perusteissa.

Hakeudu koulutukseen ottamalla yhteyttä VVI OY:lle vvi@vvi.fi.