Valokuvaajamestari

Media-alan erikoisammattitutkinto, valokuvauksen osaamisala. Tutkintoon valmistava 1-vuotinen koulutusohjelma Valokuvaajan ammattitutkinnon suorittaneille. Tutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä. Yrittäjälle tai työn ohessa suoritettavaksi.

Aloitusvaatimukset ja koulutuksen tavoite

Millainen on unelmiesi valokuvausbisnes? Tuntuuko siltä, että urasi kaipaisi buustausta? Koulutuksen tavoite on kehittää ammattivalokuvaajan identiteettiä ja henkilöbrändiä. Lisäksi keskiössä on omaleimaisen kuvaustyylin löytäminen ja sen systemaattinen vahvistaminen. Tämän vuoden voit käyttää henkilöbrändisi kehittämiseen, palvelusi muotoiluun, tuotteittesi kehittämiseen ja yrityksesi brändin ytimen kirkastamiseen. Erikoistumisessa on kyse omien vahvuuksien valjastamisesta kannattavaksi ja mielekkääksi liiketoiminnaksi. Tutkinto tarjoaa valokuvausalan syventävää käytännön oppia kokeneillekin kuvaajille.

Lähtötietovaatimuksena Media-alan (aiemmin Valokuvaajan) erikoisammattitutkintoon valmistavassa koulutuksessa aloittaville on Valokuvaajan ammattitutkinnon suorittaminen tai vastaavan osaamisen osoittaminen. Katso ohjeet koulutuksen hakeutumisesta.

Visuaaliviestinnän instituutista valmistunut valokuvaajamestari kykenee tunnistamaan asiakkaansa tarpeet ja osaa toimia niiden edellyttämällä tavalla. Oman erikoitustimisalueensa syvällinen tuntemus käsittää teknisyyden ja ilmaisullisen taidon kehittämistä sekä alan trendien jatkuvaa seuraamista. Valokuvaajamestari on valokuvausgenrensä suunnannäyttäjä. Saat tutkinnon aikana tukea kansallisten ja kansainvälisten arvonimien hakuun sekä sparrausta alan tärkeimmissä ammattilaiskilpailuissa kilpailemiseen.

VVI:n valokuvaajamestari

  • Kehittää omaa henkilöbrändiä ammattivalokuvaajana
  • Vahvistaa systemaattisesti omaleimaista kuvaustyyliään
  • Kehittyy valaisussa ja muussa omalle valokuvausgenrelleen tyypillisessä teknisessä osaamisessa
  • Vahvistaa valokuvailmaisua ja viestiä kuvissaan
  • Toimii projektissa tiimin vetäjänä ja verkostoituu tarvittavien yhteistyötahojen kanssa
  • Kirkastaa omaa toimintaansa, palveluaan ja yrityksensä brändin ydintä
  • Toimii itsenäisesti asiakaslähtöisissä toimeksiannoissa
  • Inspiroituu ja hankkii tietoa uuden teknisen, ilmaisullisen, sosiaalisen ja kaupallisen osaamisen synnyttämiseksi.
  • Pystyy opiskelun päätyttyäkin jatkamaan kehittymistään ja toimimaan menestyksekkäästi ammattivalokuvaajana, asiantuntijakouluttajana tai –ohjaajana valokuvauskoulutuksessa.

Kaksi tutkintotilaisuutta lähiopetusjaksojen yhteydessä

Valmistavan koulutuksen yhteydessä järjestetään tutkintotilaisuudet, joissa opiskelijat osoittavat tutkinnon perusteissa vaaditun osaamisensa neljässä tai viidessä tutkinnon osassa, valittujen tutkinnon osien laajuudesta riippuen.

Lue lisää tutkintotilaisuuksista

Opiskelu

Lähiopetusjaksoja on seitsemän. Kesä- ja heinäkuussa lähiopetusjaksoja ei ole. Lähiopetusjakson kesto on yleensä kaksi
päivää.

Koska erikoisammattitutkinnon tavoitteena on jokaisen opiskelijan kehittyminen juuri valitsemallaan erikoistumisalueella, on koulutuksen painopiste opiskelijan itsenäisessä työskentelyssä ja sen tukemisessa.

Vuoden 2020 ryhmä käynnistyy 7.1.2020. Koulutusohjelman kesto on puolitoista vuotta, viimeinen näyttö on 22.-23.6.2021. Pääkouluttaja on Tiina Haring, Rouva Musta Oy.
Lisäksi kouluttajana toimii eri suuntautumisalojen asiantuntijat ryhmän tarpeiden mukaan.

Koulutus toteutetaan pääsääntöisesti oppisopimuskoulutuksena, jolloin valtio hoitaa suurimman osan opiskelun kustannuksista. Jos oppisopimus ei ole mahdollinen, voit osallistua omaehtoisesti, jolloin opiskelijan kustannukseksi tulee vain 400 € koulutusmaksu.

Hakeudu koulutukseen ottamalla yhteyttä VVI OY:lle vvi@vvi.fi.

Ennakkotehtävä:

Millainen valokuvaaja olet ja millaiseksi haluaisit kehittyä? Kerää 10 kuvan portfolio tämänhetkisestä parhaasta tasostasi. Kerro tai esitä kuvin millaiseksi valokuvaajamestariksi haluat kehittyä. Tuo ja esittele sarja ensimmäisellä kerralla.