Valokuvaajamestari

Media-alan erikoisammattitutkinto, valokuvauksen osaamisala.
Tutkintoon valmistava koulutusohjelma valokuvaajan ammattitutkinnon suorittaneille.
Tutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä. Yrittäjälle tai työn ohessa suoritettavaksi. Kesto 20 kuukautta. Hakeudu koulutukseen ottamalla yhteyttä VVI OY:lle vvi@vvi.fi.

Seuraava ryhmä käynnistyy 26.-27.11.2020. Ryhmiä alkaa maksimissaan kaksi ja oppilaita otetaan 14-16 per ryhmä. Koulutusohjelman kesto on noin kaksi vuotta vuotta, viimeinen näyttö on kesäkuussa 2022. Pääkouluttaja on Tiina Haring, Rouva Musta Oy. Lisäksi kouluttajana toimii eri suuntautumisalojen asiantuntijat ryhmän tarpeiden mukaan.
Marraskuussa käynnistyvä ryhmä/ryhmät ovat tällä erää Tiinan viimeiset. Erikoisammattitutkintokoulutus jatkuu tulevaisuudessa uuden vetäjän voimin.

Lähijaksojen päivämäärät näet tästä (PDF): MEAT 2122 aikataulu

Koulutus toteutetaan pääsääntöisesti oppisopimuskoulutuksena, jolloin valtio hoitaa suurimman osan opiskelun kustannuksista. Kysy myös omaehtoisesti koulutukseen osallistumisesta.

Aloitusvaatimukset ja koulutuksen tavoite

Millainen on unelmiesi valokuvausbisnes? Tuntuuko siltä, että urasi kaipaisi buustausta? Koulutuksen tavoite on kehittää ammattivalokuvaajan identiteettiä ja henkilöbrändiä. Lisäksi keskiössä on omaleimaisen kuvaustyylin löytäminen ja sen systemaattinen vahvistaminen. Tämän tehokkaan oppimisen jakson voit käyttää henkilöbrändisi kehittämiseen, palvelusi muotoiluun, tuotteittesi kehittämiseen ja yrityksesi brändin ytimen kirkastamiseen. Erikoistumisessa on kyse omien vahvuuksien valjastamisesta kannattavaksi ja mielekkääksi liiketoiminnaksi. Tutkinto tarjoaa valokuvausalan syventävää käytännön oppia kokeneillekin kuvaajille.

Lähtötietovaatimuksena Media-alan (aiemmin Valokuvaajan) erikoisammattitutkintoon valmistavassa koulutuksessa aloittaville on Valokuvaajan ammattitutkinnon suorittaminen tai vastaavan osaamisen osoittaminen. Katso ohjeet koulutuksen hakeutumisesta.

Visuaaliviestinnän Instituutista valmistunut valokuvaajamestari kykenee tunnistamaan asiakkaansa tarpeet ja osaa toimia niiden edellyttämällä tavalla. Oman erikoistumisalueensa syvällinen tuntemus käsittää teknisyyden ja ilmaisullisen taidon kehittämistä sekä alan trendien jatkuvaa seuraamista. Valokuvaajamestari on valokuvausgenrensä suunnannäyttäjä. Saat tutkinnon aikana tukea kansallisten ja kansainvälisten arvonimien hakuun sekä sparrausta alan tärkeimmissä ammattilaiskilpailuissa kilpailemiseen.

VVI:n valokuvaajamestari

 • Kehittää omaa henkilöbrändiä ammattivalokuvaajana
 • Vahvistaa systemaattisesti omaleimaista kuvaustyyliään
 • Kehittyy valaisussa ja muussa omalle valokuvausgenrelleen tyypillisessä teknisessä osaamisessa
 • Vahvistaa valokuvailmaisua ja viestiä kuvissaan
 • Toimii projektissa tiimin vetäjänä ja verkostoituu tarvittavien yhteistyötahojen kanssa
 • Kirkastaa omaa toimintaansa, palveluaan ja yrityksensä brändin ydintä
 • Toimii itsenäisesti asiakaslähtöisissä toimeksiannoissa
 • Inspiroituu ja hankkii tietoa uuden teknisen, ilmaisullisen, sosiaalisen ja kaupallisen osaamisen synnyttämiseksi.
 • Pystyy opiskelun päätyttyäkin jatkamaan kehittymistään ja toimimaan menestyksekkäästi ammattivalokuvaajana, asiantuntijakouluttajana tai –ohjaajana valokuvauskoulutuksessa.

Hakeudu koulutukseen ottamalla yhteyttä VVI OY:lle vvi@vvi.fi ja tekemällä ennakkotehtävä 26.10.2020 mennessä. Ennakkotehtävä tuossa alempana.

Koulutusaiheet

VVI:ssä valokuvaajamestariopinnot (180 osp) tehdään näiden neljän tutkinnon osan mukaan:

 • PAKOLLINEN: Media-alan toimintaympäriston hallinta, 30 osp
 • PAKOLLINEN: Valokuvausalan palveluiden kehittäminen, 60 osp
 • Visuaalisen projektin toteuttaminen, 60 osp
 • Valokuvakerronnan vahvistaminen ja kehittäminen, 30 osp

Marraskuussa aloittaa myös rinnakkainen, teknologiasuuntautunut linja. Ryhmn minimikoko on 10 opiskelijaa. Tällöin opinnot koostuvat seuraavista tutkinnon osista:

 • PAKOLLINEN: Media-alan toimintaympäriston hallinta, 30 osp
 • PAKOLLINEN: Valokuvausalan palveluiden kehittäminen, 60 osp
 • 3D-mallinnuksen hyödyntäminen kuvissa 60 osp
 • sekä jompi kumpi seuraavista
  • Kuvaustyön toteuttaminen kamerarobotiikan avulla 30 osp
  • Teknologian mahdollistamat uudet kuvan tuottamismenetelmät 30 osp

Kolme tutkintotilaisuutta

Osaaminen osoitetaan tutkintotilaisuuksissa, joissa opiskelijat osoittavat tutkinnon perusteissa vaaditun osaamisensa neljässä tai viidessä tutkinnon osassa, valittujen tutkinnon osien laajuudesta riippuen.

Lue lisää tutkintotilaisuuksista

Opiskelua on kerran kuussa lähijaksona tai webinaarina (heinäkuuta lukuunottamatta). Lähiopetusjaksoja on seitsemän. Lähiopetusjakson kesto on yleensä kaksi päivää. Lähijaksojen välisinä kuukausina pidetään yhden päivän mittaisia webinaareja joissa annetaan palautetta tehtävistä ja kuvista. Lähijaksoilla keskitytään uuden aiheen opiskeluun. Opinnoissa jokainen kulkee oman kehityssuunitelmansa mukaisesti. 

Opintokokonaisuus 180 osp muodostuu esimerkiksi seuraavasti:

Tutkinnon osat:

 • Pakollinen: Media-alan toimintaympäristön hallinta 30 osp
 • Pakollinen: Valokuvausalan palveluiden kehittäminen 60 osp
 • Visuaalisen projektin toteuttaminen 60 osp
 • Valokuvakerronnan vahvistaminen ja kehittäminen 30 osp 

Lisää tutkinnon rakenteesta voit lukea täältä: E-perusteet

Koska erikoisammattitutkinnon tavoitteena on jokaisen opiskelijan kehittyminen juuri valitsemallaan erikoistumisalueella, on koulutuksen painopiste opiskelijan itsenäisessä työskentelyssä ja sen tukemisessa.

 

Ennakkotehtävä

Hakeudu koulutukseen ottamalla yhteyttä VVI OY:lle vvi@vvi.fi ja tekemällä ennakkotehtävä 26.10.2020 mennessä.

1. Kerää 10 kuvan portfolio, joka esittelee sinun tämän hetkistä ammattillista osaamistasi parhaalla mahdollisella tavalla.

2. Kerro millaiseksi valokuvaajamestariksi haluat kehittyä. Voit toteuttaa tehtävän esim. motivaatiokirjeen tai moodboardin muodossa.

Palauta nämä VVI:lle 26.10.2020 mennessä.