Media-alan erikoisammattitutkinto, valokuvauksen osaamisala

Tutkintoon valmistava 2-vuotinen koulutusohjelma Valokuvaajan ammattitutkinnon suorittaneille. Tutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä.

Aloitusvaatimukset ja koulutuksen tavoite

Lähtötietovaatimuksena Media-alan (aiemmin Valokuvaajan) erikoisammattitutkintoon valmistavassa koulutuksessa aloittaville on Valokuvaajan ammattitutkinnon suorittaminen tai vastaavan osaamisen osoittaminen. Katso ohjeet koulutuksen hakeutumisesta.

Media-alan erikoisammattitutkinto, valokuvauksen osaamisala tarjoaa valokuvausalan syventävää käytännön oppia kokeneillekin kuvaajille.

Erikoisammattitutkinnon suorittanut valokuvaaja kykenee tunnistamaan kulloisenkin asiakkaansa tarpeet ja osaa toimia niiden edellyttämällä tavalla sekä lisäksi kykenee omalla teknisellä ja ilmaisullisella taidollaan sekä erikoistumisalueensa syvällisellä tuntemuksella tuomaan kuviin tuoretta näkökulmaa, joka jopa ylittää asiakkaan odotukset ja vie eteenpäin ko. valokuvauksen aluetta Suomessa.

Tärkeä osa erikoisammattitutkinnon suorittaneen valokuvaajan ammattitaitoa on kyky itsenäisesti ja yhteistyössä asiakkaidensa kanssa etsiä erilaisista lähteistä tietoa ja virikkeitä, sekä työstää niitä eteenpäin uudeksi teknisen, ilmaisullisen, sosiaalisen ja kaupallisen alueen osaamiseksi, jonka avulla hän pystyy opiskelun päätyttyäkin jatkamaan kehittymistään ja menestyksellisesti toimimaan ammatissaan valokuvaajana tai asiantuntijakouluttajana tai –ohjaajana valokuvauskoulutuksessa.

 

Kaksi tutkintotilaisuutta lähiopetusjaksojen yhteydessä

Valmistavan koulutuksen yhteydessä järjestetään tutkintotilaisuudet, joissa opiskelijat osoittavat tutkinnon perusteissa vaaditun osaamisensa neljässä tai viidessä tutkinnon osassa, valittujen tutkinnon osien laajuudesta riippuen.

Lue lisää tutkintotilaisuuksista

Opiskelu

Lähiopetusjaksojen lukumäärä riippuu jonkin verran siitä, mitä tutkinnon osia valitset. Kesä- ja heinäkuussa lähiopetusjaksoja ei ole. Lähiopetusjakson kesto on yleensä kaksi päivää.

Koska erikoisammattitutkinnon tavoitteena on jokaisen opiskelijan kehittyminen juuri valitsemallaan erikoistumisalueella, on koulutuksen painopiste opiskelijan itsenäisessä työskentelyssä ja sen tukemisessa.

Pääkouluttaja 2018-2020 -ryhmällä on Tiina Haring, Rouva Musta Oy.
Lisäksi kouluttajana toimii eri suuntautumisalojen asiantuntijat ryhmän tarpeiden mukaan.