Opiskelemaan VVI:lle

Muistilista sinulle, joka haluat aloittaa opiskelun tutkintoon valmistavassa koulutuksessa VVI:llä

Kaikilla tutkintotasoilla

 • Opiskelija työskentelee valokuvaajana toisen palveluksessa tai omassa yrityksessään.
 • Opiskelijalla on työpaikallaan ja tarvittaessa myös työajan ulkopuolella käytettävissään ammattitasoinen valokuvauskalusto. Lue lisää tarvittavasta työssäoppimisympäristöstä.
 • Oppisopimuksen solmimiseksi, ota yhteyttä oman kotipaikkakuntasi oppisopimustoimistoon. Sieltä saat tarvittaessa myös lisätietoja ja ohjeita. Oppisopimustoimistojen yhteystiedot
 • Ilmoittaudu sähköpostitse vvi@vvi.fi tai yhteystietolomakkeella opiskelijaksi VVI:n toimistoon, jotta pääset postituslistalle ja saat opiskelun aloittamiseen liittyvät tiedotteet vaikka oppisopimusasioiden järjestäminen olisikin vielä kesken.
 • Opiskelija maksaa tutkintomaksun 58 €/tutkinto riippumatta siitä, opiskeleeko oppisopimuksella vai omaehtoisesti.

Kuvallisen ilmaisun perustutkinto,
valokuvauksen osaamisala

 • Kaikilla opiskelijoilla on oltava oppisopimus opiskeluaan varten. Lisätietoa oppisopimuksesta
 • Oppisopimustoimisto maksaa opiskelun kustannukset ja opiskelijan maksettavaksi jää ainoastaan tutkintomaksu 58 €.
 • Erityisiä hakutehtäviä tai lähtötietovaatimuksia ei ole.

Valokuvaajan ammattitutkinto

 • Lähtötietovaatimuksena Kuvallisen ilmaisun perustutkinnon suorittaminen valokuvauksen osaamisalalta tai vastaavan osaamisen osoittaminen kattavalla kuvaportfoliolla sekä kahden tentin suorittamisella. Vaaditut osaamiset voit lukea perustutkinnon perusteista Opetushallituksen sivuilla. Jos haluat osoittaa osaamisesi, pyydä sähköpostitse vvi@vvi.fi tai yhteystietolomakkeella VVI:n toimistolta tentit sekä ohjeet portfolion kokoamiseen.
 • Valokuvaajan ammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen voi osallistua oppisopimuksella tai omaehtoisesti. Jos solmit oppisopimuksen, oppisopimustoimisto maksaa valmistavan koulutuksen ja tutkintotilaisuuksien kustannukset, mutta omaehtoisessa opiskelussa maksat itse koko koulutuksen. Kummassakin tapauksessa opiskelijalta peritään opetushallituksen asettama tutkintomaksu 58 €/tutkinto
 • Koulutusohjelman kustannukset:
  Lähiopetuksen hinta: 6 x 433,50 € + alv 24% = 3225,24 €
  Tutkintotilaisuuksien hinta: 4 x 350 € + alv 24% =1736 €

Valokuvaajan erikoisammattitutkinto

 • Lähtötietovaatimuksena Valokuvaajan ammattitutkinnon suorittaminen tai vastaavan osaamisen osoittaminen kattavalla kuvaportfoliolla sekä kirjallisilla materiaaleilla. Vaaditut osaamiset voit lukea ammattitutkinnon perusteista Opetushallituksen sivuilla. Jos haluat osoittaa osaamisesi, pyydä sähköpostitse vvi@vvi.fi tai yhteystietolomakkeella VVI:n toimistolta ohjeet portfolion kokoamiseen sekä kirjallisten materiaalien toimittamiseen.
 • Valokuvaajan erikoisammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen voi osallistua oppisopimuksella tai omaehtoisesti. Jos solmit oppisopimuksen, oppisopimustoimisto maksaa valmistavan koulutuksen ja tutkintotilaisuuksien kustannukset, mutta omaehtoisessa opiskelussa maksat itse koko koulutuksen. Kummassakin tapauksessa opiskelijalta peritään opetushallituksen asettama tutkintomaksu 58 €/tutkinto
 • Koulutusohjelman kustannukset:
  Lähiopetuksen hinta: 9 x 291 € + alv 24% = 3247,56 €
  Tutkintotilaisuuksien hinta: 2 x 464 € + alv 24% =1150,72 €