Opiskelu ja sen kustannukset

Muistilista sinulle, joka haluat aloittaa opiskelun tutkintoon valmistavassa koulutuksessa VVI:llä

Kaikilla tutkintotasoilla

 • Tavallisin tapaus: Opiskelija työskentelee valokuvaajana toisen palveluksessa oppisopimuksella. Jos olet yrittäjä, voit tehdä yrittäjän oppisopimuksen.
 • Jos oppisopimus ei ole mahdollinen, voit opiskella omakustanteisesti. Lisätietoja alempana.
 • Opiskelijalla on työpaikallaan ja tarvittaessa myös työajan ulkopuolella käytettävissään ammattitasoinen valokuvauskalusto. Lue lisää tarvittavasta työssäoppimisympäristöstä.
 • Ilmoittaudu sähköpostitse vvi@vvi.fi tai yhteystietolomakkeella opiskelijaksi VVI:n toimistoon, jotta pääset postituslistalle ja saat opiskelun aloittamiseen liittyvät tiedotteet vaikka oppisopimusasioiden järjestäminen olisikin vielä kesken.
 • Oppisopimuksen solmimiseksi, ota yhteyttä oman kotipaikkakuntasi oppisopimustoimistoon. Sieltä saat tarvittaessa myös lisätietoja ja ohjeita. Oppisopimustoimistojen yhteystiedot

Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto, kuvallisen ilmaisun osaamisala

 • Erityisiä hakutehtäviä tai lähtötietovaatimuksia ei ole.
 • Koulutuksen järjestäjä on Koulutuskeskus Salpaus, Lahti. VVI OY toteuttaa valmistavan koulutuksen ammatillisten tutkinnon osien osalta. Salpaus ottaa vastaan arvioinnit ja kirjoittaa todistuksen.
 • Tutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä (osp). Tässä voit tutustua tutkinnon perusteisiin.
 • Tutkintoon kuuluu yleissivistäviä, nk. yhteisiä tutkinnon osia (YTO) 35 osp. Tarve suorittaa nämä riippuu siitä, voidaanko vastaava osaaminen todeta aiemmin suorittamiesi tutkintojen todistuksista. Tätä varten tehdään ns. YTO-kartoitus.
 • Tyypillisin tapa rahoittaa koulutus on oppisopimus tai yrittäjän oppisopimus. Lisätietoa oppisopimuksesta. Oppisopimustoimisto maksaa opiskelun kustannukset. Omaehtoisessa koulutuksessa kirjaudut Salpauksen opiskelijaksi ja VVI OY laskuttaa 135 € + alv / päivä. Kokonaisuuden hinta on 4725 € + alv mikäli osallistut kaikkiin lähipäiviin.

Media-alan ammattitutkinto, valokuvauksen osaamisala

 • Lähtötietosuosituksena on Kuvallisen ilmaisun perustutkinnon suorittaminen valokuvauksen osaamisalalta tai vastaavan osaamisen osoittaminen kattavalla kuvaportfoliolla. Vaaditut osaamiset voit lukea perustutkinnon perusteista Opetushallituksen sivuilla. Jos haluat osoittaa osaamisesi, pyydä sähköpostitse vvi@vvi.fi tai yhteystietolomakkeella VVI:n toimistolta ohjeet portfolion kokoamiseen.
 • Koulutuksen järjestäjä on Tredu, Tampere. VVI OY toteuttaa valmistavan koulutuksen ammatillisten tutkinnon osien osalta. Tredu ottaa vastaan arvioinnit ja kirjoittaa todistuksen.
 • Media-alan ammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen voi osallistua oppisopimuksella tai omaehtoisesti. Jos solmit oppisopimuksen, oppisopimustoimisto maksaa valmistavan koulutuksen ja tutkintotilaisuuksien kustannukset. Omaehtoisessa opiskelussa kirjaudut Tredun opiskelijaksi ja VVI OY laskuttaa valmistavan koulutuksen osalta  ja VVI OY laskuttaa 175 € + alv / päivä. Kokonaisuuden hinta on 3150 € + alv mikäli osallistut kaikkiin lähipäiviin.
 • Tutkinnon laajuus on 150 osaamispistettä (osp). Tässä voit tutustua tutkinnon perusteisiin.

Media-alan erikoisammattitutkinto, valokuvauksen osaamisala

 • Lähtötietosuosituksena Valokuvaajan ammattitutkinnon suorittaminen tai vastaavan osaamisen osoittaminen kattavalla kuvaportfoliolla sekä kirjallisilla materiaaleilla. Vaaditut osaamiset voit lukea tutkinnon perusteista Opetushallituksen sivuilla. Jos haluat osoittaa osaamisesi, pyydä sähköpostitse vvi@vvi.fi tai yhteystietolomakkeella VVI:n toimistolta ohjeet portfolion kokoamiseen.
 • Koulutuksen järjestäjä on Koulutuskuntayhtymmä Gradia, Jyväskylä. VVI OY toteuttaa valmistavan koulutuksen ammatillisten tutkinnon osien osalta. Gradia ottaa vastaan arvioinnit ja kirjoittaa todistuksen.
 • Valokuvaajan erikoisammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen voi osallistua oppisopimuksella tai omaehtoisesti. Jos solmit oppisopimuksen, oppisopimustoimisto maksaa valmistavan koulutuksen ja tutkintotilaisuuksien kustannukset. Omaehtoisessa opiskelussa kirjaudut Gradian opiskelijaksi ja maksat koulutuskorvauksen 400€. Muut kulut muodostuvat matkoista ja majoituksesta lähijaksojen aikana.
 • Tutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä (osp). Tässä voit tutustua tutkinnon perusteisiin.
 • Ennakkotehtävä: Millainen valokuvaaja olet ja millaiseksi haluaisit kehittyä? Kerää 10kpl kuvan portfolio tämänhetkisestä parhaasta tasostasi. Kerro tai esitä kuvin millaiseksi valokuvaajamestariksi haluat kehittyä. Tuo mukanasi ja esittele ensimmäisellä lähijaksolla.