Tutkintotilaisuudet

Osaaminen osoitetaan näytöissä

Opiskelijat osoittavat osaamisensa näytöissä ja heidän suorituksensa arvioidaan Opetushallituksen vahvistamiin tutkinnon perusteisiin kirjattujen osaamisvaatimusten mukaisesti. Arviointi tapahtuu opiskelijan toteuttamien valokuvien sekä kirjallisten esitysten ja suullisen keskustelun pohjalta. Tutkintosuoritukset arvioi arvioijaryhmä, jossa on edustettuna koulutuksen edustaja ja työelämän edustaja. Arvioijina käytetään kokeneita valokuvauksen ammattilaisia eri suuntautumisaloilta.

Näyttöjä järjestetään useita kertoja vuodessa osana valmistavaa koulutusta, mutta niihin voi halutessaan tulla myös osallistumatta valmistavaan koulutukseen.

Henkilökohtaistetut tutkintojen suoritusaikataulut

Näyttöpäivinä kukin osoittaa osaamistaan oman opiskelusuunnitelmansa mukaisissa tutkinnon osissa. Tästä on sovittava viimeistään kuukautta ennen tutkintotilaisuutta ilmoittautumisen yhteydessä, jotta voidaan varmistaa, että paikalla on kuhunkin tutkinnon osaan sopivat arvioijat.

Tutkintotilaisuudet

Mikäli haluat osallistua tutkintotilaisuuteen, ilmoittaudu sähköpostitse VVI:n toimistoon vvi@vvi.fi viimeistään kuukautta ennen ko. tutkintotilaisuutta niin saat ohjeet osallistumista varten.

2018

08.05.2018

21.05.2018

03.09.2018

15.10.2018

10.12.2018

2019

28.01.2019

07.05.2019

09.09.2019

02.12.2019