Tutkintoon valmistava koulutus

Työpaikkaa koskevat vaatimukset:

Työssäoppimispaikan päätoimialana on asiakaslähtöinen valokuvaus. Opiskelijan toimenkuvaan voi kuulua muutakin kuin valokuvaustyötä, mutta valokuvauksen on oltava merkittävä osa työtä, jotta oppimismahdollisuuksia tulee työssä riittävän usein.

Koulutuksen aikana opiskelijalla tulee olla käytettävissään digitaalinen kuvaus- ja kuvankäsittelylaitteisto ja -ohjelmistot normaaleissa asiakastoimeksiannoissa sekä niiden käyttömahdollisuus myös varsinaisen työajan ulkopuolella. Lisäksi opiskelijan käytettävissä on oltava ammattimainen valaisuvälineistö studio- ja miljöötyöskentelyä varten sekä studiomainen tila, jossa valaisun voi rakentaa hallitusti täydestä pimeydestä alkaen.

Työpaikkakouluttajan tulee tehdä ammattivalokuvaajan työtä ja työskennellä samassa työpaikassa samalla paikkakunnalla kuin opiskelija. Yrittäjän oppisopimuksessa tutor (ulkopuolinen opiskelujen ohjaaja) voi olla eri paikkakunnalla toimiva ammattivalokuvaaja. Työpaikkakouluttaja/tutor sitoutuu antamaan säännöllistä palautetta opiskelijan työskentelystä, työnkulusta ja etätehtävistä koko koulutuksen ajan.

Työpaikkakouluttajalla/tutorilla on oltava suoritettuna se tutkinto, jossa opiskelevaa hän työssä ohjaa tai hänellä on muulla tavoin saavutettu vastaava osaaminen ja kokemus valokuvausalalta.

Oppisopimus

Useimmilla opiskelijoillamme on oppisopimus tutkintoon valmistavaa opiskeluaan varten, jolloin oppisopimustoimisto maksaa opiskelun kustannukset ja opiskelijalle jää maksettavaksi ainoastaan tutkintomaksu, joka tällä hetkellä on 58 €/tutkinto.

Perustutkintoon valmistavassa koulutuksessa oppisopimus on pakollinen, mutta ammattitutkinnossa ja erikoisammattitutkinnossa voi opiskella myös omaehtoisesti ilman oppisopimusta. Siinä tapauksessa tutkintomaksun lisäksi koko koulutuksen hinta on maksettava itse. Valmistavan koulutuksen ja tutkintotilaisuuksien hinnat löytyvät kunkin tutkintotason esittelysivulta.

Oppisopimuksen voi solmia valokuvausalalla toimivan työnantajan kanssa, jolloin työnantaja tarjoaa työskentelyyn tarvittavat olosuhteet ja työpaikalla tapahtuvan ohjauksen. Vaihtoehtoisesti opiskelijalla voi olla oma yritys, jolloin tarvitaan toinen valokuvausalalla toimiva yrittäjä työpaikkakouluttajaksi/tutoriksi ja opiskelija itse järjestää työskentelyolosuhteet, joissa pystyy toteuttamaan koulutukseen liittyvät työtehtävät. Tällöin opiskelija solmii häntä ohjaavan yrittäjän kanssa yrittäjän oppisopimuksen koulutusta varten. Oppisopimusasioista kannattaa aina ottaa selvää oman kotipaikkasi oppisopimustoimistosta. Yhteystiedot oppisopimustoimistoihin löytyvät Oppisopimus-sivustolta

Tampereen seudulla oppisopimusasioita hoita Tredu, joka myös ylläpitää Opsorekry-sivuja, joiden kautta oppisopimustyöpaikkaa etsivä ja oppisopimuksella työllistämistä harkitseva työnantaja voivat löytää toisensa.