Valokuvaajan ammattitutkinto

Tutkintoon valmistava 1,5-vuotinen koulutusohjelma Kuvallisen ilmaisun perustutkinnon suorittaneille.

Aloitusvaatimukset ja koulutuksen tavoite

Lähtötietovaatimuksena Valokuvaajan ammattitutkintoon valmistavassa koulutuksessa aloittaville on Kuvallisen ilmaisun perustutkinnon suorittaminen valokuvauksen osaamisalalta tai vastaavan osaamisen osoittaminen. Katso ohjeet koulutuksen hakeutumisesta.

Valokuvaajan ammattitutkinnon opiskelua aloittava hallitsee jo ammattimaisella perustasolla työskentelyn studiossa ja miljöössä. Hän on jo muutamia vuosia työskennellyt ammattivalokuvaajana ja hänellä on melko selkeä käsitys omasta suuntautumisestaan valokuvaajana.

Kuvallisen ilmaisun perustutkinnosta ammattitutkinnon vaatimukset eroavat ennen kaikkea siten, että arvioinnin kriteerit on määritelty vaativammalle tasolle. Ammattitutkinnossa opiskelija oppii tunnistamaan oman asiakaskuntansa tarpeet ja kommunikoimaan asiakkkaidensa kanssa kuvaustoimeksiannosta ja sen tavoitteista. Hän oppii toteuttamaan kuvaukset siten, että ennalta asetetut tekniset ja ilmaisulliset tavoitteet saavutetaan tehokkaasti ja ammattimaisella laadulla. Opiskelija kehittää teknistä ja ilmaisullista osaamistaan omalle suuntautumisalueelleen sopivaksi ja oppii valokuvillaan ilmaisemaan haluttuja viestejä ja tunnelmia.

Koulutuksen aikana opiskelijat oppivat suunnittelemaan työskentelyään ilmaisullisten, taloudellisten ja ajankäytön tavoitteiden pohjalta ja oppivat hinnoittelemaan työtään.

Opiskelu

Lähiopetusjaksoja järjestetään kuusi (6) puolentoista vuoden aikana. Kesä- ja heinäkuussa lähiopetusjaksoja ei ole. Lähiopetusjakson kesto on yleensä kolme (3) päivää.

Etäopiskelujaksojen aikana opiskelijat suorittavat oppimistehtäviä omien oppimistavoitteidensa mukaisesti. Tavoitteena on, että oppimistehtävät voidaan suorittaa osana normaaleja asiakastoimeksiantoja, mutta on varauduttava siihen, että osa tehtävistä vaatii harjoittelua ja työskentelyä myös normaalin työajan ulkopuolella.

Pääkouluttaja Petri Heinonen
Lisäksi kouluttajana toimii Johanna Tirronen sekä eri suuntautumisalojen asiantuntijat ryhmän tarpeiden mukaan.

Kolme tutkintotilaisuutta lähiopetusjaksojen yhteydessä

Valmistavan koulutuksen yhteydessä järjestetään tutkintotilaisuudet, joissa opiskelijat osoittavat tutkinnon perusteissa vaaditun osaamisensa neljässä (4) tutkinnon osassa.

Lue lisää tutkintotilaisuuksista

 

Koulutuksen aikataulu ja sisältö

Seuraava ryhmä aloittaa orientoivalla tutustumisjaksolla 19.-20.2.2018

Uusi koulutusohjelma käynnistyy jos aloittajia on vähintään 18. Lataa tästä lähiopetuspäivät ja niiden sisältöaiheet: VAT_Toteutussuunnitelma_1819

Koulutusohjelma valmentaa opiskelijoita suorittamaan näyttötutkintona Valokuvaajan ammattitutkinnon, jonka osaamisvaatimukset Opetushallitus on määritellyt tutkinnon perusteissa.