MEAT 2224 Toteutus suunnitelma

Media-alan erikoisammattitutkinto, valokuvauksen osaamisala 180 osp.
MEAT 2224 - Vastuukouluttajana Raija Kolehmainen, VVI Oy

Lähijaksot ja niiden aihealueet

1. Lähijakso 6.-7.10.2022

Opintojen aloittaminen

 • Oppimisympäristö

 • Toimintatavat opintojen edetessä.

Media-alan toimintaympäristön hallinta

 • Oman media-alan toimintaympäristön ja kehitystarpeiden tunnistaminen

 • Oman kehittymisen johtaminen, motivaatio, tavoitteet, keinot

Valokuvakerronnan vahvistaminen ja kehittäminen

 • Valokuvakerronta ja sarjallisuus, mitä ne tarkoittavat?

 • Nykytilanteen analysointi

 • Tavoitteiden asettaminen ensimmäiseen näyttöön ja koko opiskelulle.

Webinaari 1: 22.11.2022

Valokuvakerronnan vahvistaminen ja kehittäminen

 • Kuvatehtävän palaute ja ajatuksia työskentelyn jatkamiseen

Media-alan toimintaympäristön hallinta

 • Kirjallisen tehtävän palaute

2. Lähijakso 16.-17.1.2023

Media-alan toimintaympäristön hallinta

 • Mediatuotantoon liittyvän työsopimus-, tekijänoikeus-, työsuojelu- sekä muun lainsäädännön ja säädökset

 • Kommunikointi yhteistyökumppaneiden ja asiakkaiden kanssa.

 • Minun toimintaympäristöni nyt ja tulevaisuudessa

 • Etätehtävän käsittely

 • Mihin asiakkaani tarpeeseen tuotteeni vastaa?

 • Mihin käyttöön/mediaan kuvani tulevat ja miten se vaikuttaa prosesseihini?

Valokuvakerronnan vahvistaminen ja kehittäminen

 • Kehitysprojektin tehtävien ja mittareiden asettaminen

 • Projektin suunnittelu ja budjetointi

 • Valokuvallisen ilmaisun erityispiirteet

 • Kohderyhmät, sidosryhmät ja mahdollisten yhteistyökumppanien kartoittaminen.

Webinaari 2-3: 2.-3.2.2023

Media-alan toimintaympäristön hallinta.
Valokuvakerronnan vahvistaminen ja kehittäminen.

 • Kuvatehtävän palaute ja ajatuksia sen jatkamiseen

 • Kirjallisen tehtävän purku

 • Toinen webinaaripäivä on varattu henkilökohtaisille ohjauksille.

3. Lähijakso 9.-10.3.2023

Media-alan toimintaympäristön hallinta.

 • Lakitehtävän läpikäynti ja keskustelu aiheesta.

 • Palvelumuotoilu ja tuotteistaminen, mitä ne tarkoittavat?

 • Kommunikointi kasvokkain ja kirjallisesti.

Valokuvakerronnan vahvistaminen ja kehittäminen

 • Valokuvakerronta asiakaslähtöisessä kuvassa.

 • Miten arvot vaikuttavat työskentelyyn ja tuotteeseeni?

 • Luovuuden kehittäminen

 • Näyttöön ohjaaminen

Näyttö I: 12.4.2023

Media-alan toimintaympäristön hallinta
Valokuvakerronnan vahvistaminen ja kehittäminen

Webinaari 4: 8.5.2023

 • Keskustelua näytön jälkitunnelmista

Visuaalisen projektin toteuttaminen

 • Aiheiden läpikäynti ja ajatuksia työskentelyn jatkamiseen

4. Lähijakso 14.-15.6.2023

Visuaalisen projektin suunnittelu

 • Projektin tavoitteet, mittarit, tiimi, kalusto…

 • Tarvittavan osaamisen hankkiminen

 • Aikataulu ja kustannusarvio

 • Tarjous

Palveluiden kehittäminen

 • Mikä on minun tuoteportfolioni tällä hetkellä ja miten haluan kehittää sitä?

 • Miten voin jatkossa hyödyntää visuaalisen projektini tulosta tuoteportfolioni kehittämiseen?

Webinaari 5: 10.8.2023

Visuaalisen projektin toteuttaminen

 • Kuvapalaute ensimmäisistä visuaalisen projektin kuvista ja ajatuksia jatkotyöskentelyyn

5. Lähijakso 6.-7.9.2023

Visuaalisen projektin toteuttaminen, seuranta ja raportointi

 • Visuaalisen projektin toteutusvaiheen esittely toisille.

 • Projektin seuranta ja raportointi

 • Mistä lisää motivaatiota ja inspiraatiota?

 • Ajanhallinta

 • Luovuuden aallokossa

 • Projektin ja projektiryhmän johtaminen,

Valokuvausalan palveluiden kehittäminen

 • Heikot signaalit.

 • Näyttöön ohjaus

 • Tutkinnon perusteet ja miten otan ne huomioon näytössä

Webinaari 6: 3.10.2023

Visuaalisen projektin toteuttaminen

 • Kuvapalaute visuaalisen projektin kuvista

 • Visuaalisen projektin viimeistely ja näyttöön ohjaus

Valokuvausalan palvelujen kehittäminen

 • Palvelukehitysideoiden esittely ja ohjeet kehitysprojektien suunnitteluun

Näyttö II 9.11.2023

Visuaalisen projektin toteuttaminen

6. Lähijakso 11.-12.1.2024

Valokuvausalan palveluiden kehittäminen

 • Palvelukehitysprojektien tilannekatsaus

 • Heikkojen signaalien läpikäynti

 • Brändi ja brändäys tehtävänä.

 • Millainen on hyvä brändi?

 • Muuttaako brändäys tuotteen?

 • Sopimusten tekeminen yhteistyökumppaneiden ja asiakkaiden kanssa.

 • Neuvottelutaito, voiko sitä oppia?

 • Rahoitusvaihtoehtoja palveluiden kehitysprojekteihin.

Webinaari 7: 13.2.2024

Valokuvausalan palveluiden kehittäminen

 • Projektin työvaiheen esittely ja keskustelua projektin jatkosta

7. Lähijakso 14.-15.3.2024

Valokuvausalan palveluiden kehittäminen

 • Palvelumuotoilu ja palvelun elinkaari

 • Palveluiden hinnoittelu

 • Vuosikello

 • Kansainvälinen toimintaympäristö. Miten sitä voisi hyödyntää?

Webinaari 8: 16.4.2024

Valokuvausalan palveluiden kehittäminen

 • Kuvapalaute

 • Oman tason tunnistaminen

 • Näyttöön ohjaus

8. Lähijakso 16.-17.5.2024

Valokuvausalan palveluiden kehittäminen

 • Keskustelu koulutuksen annista.

 • Mikä on seuraava tavoitteeni?

 • Itseksi kasvaminen

 • Työergonomia

 • Näyttöön ohjaus

Näyttö III 13.6.2024

Valokuvausalan palveluiden kehittäminen