Opiskelemaan oppi sopimuksella

Yrittäjän oppisopimus tai oppisopimustyöpaikka

Useimmilla opiskelijoillamme on yrittäjän oppisopimus tutkintoon valmistavaa opiskeluaan varten, tai oppisopimustyöpaikka, jossa he työskentelevät valokuvaustehtävissä. Tällöin oppisopimustoimisto maksaa opiskelun kustannukset. 

Oppisopimuksen saaminen edellyttää, että työskentelet päätoimisesti valokuvaajana tai valokuvaajan työ muodostaa suuren osan työsi sisällöstä.

Yrittäjänä toimiva opiskelija solmii yrittäjän oppisopimuksen toisen valokuvausalalla toimivan yrittäjän kanssa. Tämä tutor-yrittäjä tukee opiskelijaa opiskelun aikana. Opiskelija itse järjestää työskentelyolosuhteet, joissa pystyy toteuttamaan koulutukseen liittyvät työtehtävät. 

Oppisopimuksen voi solmia myös valokuvausalalla toimivan työnantajan kanssa, jolloin työnantaja tarjoaa työskentelyyn tarvittavat olosuhteet ja työpaikalla tapahtuvan ohjauksen. 

Etsi tutori tai oppisopimuspaikka, joka inspiroi!

Opiskelijan vastuulla on itse hankkia oppisopimustyöpaikka tai tutori yrittäjän oppisopimusta varten. Se onkin ensimmäinen askel kohti oppisopimusta.  Tässä Opas tutoreille ja opiskelijoille. Siitä löydät tietoa tutorin tehtävistä ja voit käyttää sitä tukena, kun etsit tutoria itsellesi.

Oppisopimustyöpaikkaa tai tutoria etsiessä kannattaa rohkeasti ottaa yhteyttä sellaisiin yrityksiin tai yrittäjiin, joiden toimintatapa ja kuvaustyyli sinua inspiroivat ja joiden työskentelystä haluat oppia. Tutorointi on alalla yleinen toimintatapa ja monet valokuvausyrittäjät toimivat mielellään tutoreina innokkaalle opiskelijalle. Parhaimmillaan tutorointisuhde onkin molempia osapuolia innostava ja uusia näkemyksiä avaava tapa verkostoitua oman alan ammattilaisten kanssa.

Ota yhteyttä oppisopimustoimistoon

Oppisopimus solmitaan pääsääntöisesti oman asuinalueen oppisopimustoimistossa. Jos oman alueesi oppisopimustoimisto ei ole halukas tekemään oppisopimusta, voit ottaa yhteyttä myös lähimpään yhteistyökumppaniimme Tampereen seudun ammattiopisto TREDU:un.  Hakeudu Treduun tämän ohjeen mukaisesti. 

Yhteystiedot muihin oppisopimustoimistoihin löytyvät Oppisopimus-sivustolta

Ole hakeutumisvaiheessa yhteydessä myös VVI:n toimistoon, opastamme mielellämme eteenpäin:

Ennen yhteydenottoa oppisopimustoimistoon, täytä ensin VVI:n hakeutumislomake. lisätietoja tarvittaessa sähköpostilla vvi@vvi.fi tai puh. 03 223 1881.

Oppisopimustyöpaikkaa koskevat vaatimukset:

Työssäoppimispaikan päätoimialana on asiakaslähtöinen valokuvaus. Työssäoppimispaikkana voi olla myös esim mediatalo, jonka toiminnassa valokuvaus on suuressa roolissa. Opiskelijan toimenkuvaan voi kuulua muutakin kuin valokuvaustyötä, mutta valokuvauksen on oltava merkittävä osa työtä, jotta oppimismahdollisuuksia tulee työssä riittävän usein.

Koulutuksen aikana opiskelijalla tulee olla käytettävissään digitaalinen kuvaus- ja kuvankäsittelylaitteisto ja -ohjelmistot normaaleissa asiakastoimeksiannoissa sekä niiden käyttömahdollisuus myös varsinaisen työajan ulkopuolella. Lisäksi opiskelijan käytettävissä on oltava ammattimainen valaisuvälineistö studio- ja miljöötyöskentelyä varten sekä studiomainen tila, jossa valaisun voi rakentaa hallitusti täydestä pimeydestä alkaen.

Työpaikkakouluttajan tulee tehdä ammattivalokuvaajan työtä ja työskennellä samassa työpaikassa kuin opiskelija. Yrittäjän oppisopimuksessa tutor (toinen opiskelua ohjaava yrittäjä) voi olla eri paikkakunnalla toimiva ammattivalokuvaaja. Työpaikkakouluttaja/tutor sitoutuu antamaan säännöllistä palautetta opiskelijan työskentelystä, työnkulusta ja etätehtävistä koko koulutuksen ajan.

Työpaikkakouluttajalla/tutorilla on oltava suoritettuna se tutkinto, jossa opiskelevaa hän työssä ohjaa tai hänellä on muulla tavoin saavutettu vastaava osaaminen ja kokemus valokuvausalalta.