Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto

kuvallisen ilmaisun osaamisala

Perustutkinnosta väkevä kivijalka ammattiosaamiselle

Haluatko viedä valokuvaustoimintasi ammattilaistasolle tai laajentaa osaamistasi uusilla taidoilla? Haluatko oppia enemmän valokuvauksen eri genreistä, syventyä tekniikan ja valaisun hallintaan ja tuoda varmuutta selviytymiseen erilaisissa olosuhteissa? Onko valaisutaidoissasi kehitettävää studiossa tai miljööolosuhteissa? Jos vastasit kyllä, perustutkinto on sinulle oikea koulutusohjelma.

Perustutkinto antaa laajan pohjan valokuvaajan ammatissa toimimiseen yritystoiminnan perusteita ja liikkuvaa kuvaa unohtamatta. Tästä on hyvä aloittaa myös silloin jos olet toiminut yrittäjänä jo jonkin aikaa tietynlaisten toimeksiantojen parissa, mutta haluaisit laajentaa toimintaasi uusille alueille.

Toteutus ja rahoitusvaihtoehdot

Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkintoon valokuvausksen osaamisalalla valmistavan 20 kuukauden koulutusohjelman laajuus on 180 osaamispistettä. Yhteistyökumppaneinamme perustutkinnon järjestämisessä on Tampereen seudun ammattiopisto TREDU sekä Koulutuskeskus Salpaus. Yhteistyökumppanimme vastaavat näyttöjen arvioinnista, yhteisten tutkinnon osien suorittamisesta ja mahdollisista hyväksi lukemisesta sekä kirjoittavat tutkintotodistuksen. Me VVI:llä toteutamme tutkintoon valmistavan ammatillisen koulutuksen.

Rahoita opiskelu oppisopimuksella

Voit rahoittaa koulutuksen oppisopimuskoulutuksella (edellyttää alan työpaikkaa) tai yrittäjän oppisopimuksella (edellyttää päätoimista yrittäjyyttä). Oppisopimuksella opiskelu on sinulle ilmaista. Lue lisää oppisopimuksesta

Omaehtoinen opiskelu

Jos sinulla ei ole mahdollisuutta oppisopimukseen, voit osallistua perustutkinnon koulutusohjelmaan kuuluvaan ammatilliseen koulutukseen VVI:llä omaehtoisesti itse maksaen, mutta silloin et voi suorittaa virallista tutkintoa.

Omaehtoisen koulutuksen hinta on 4590 € + alv 24% Yht. 5691,60 €. Koulutuksen hinta laskutetaan erissä kunkin lähiopetuskerran jälkeen.

Seuraava ryhmä aloittaa 14.-16.9.2022. Uusi koulutusohjelma käynnistyy jos ryhmän koko on vähintään 10.
Vastaavana kouluttajana toimii
Jarkko Viljanen. Lisäksi käytetään vierailevia luennoitsijoita.

Koulutusohjelmaan on jatkuva haku. Hakeudu opiskelijaksi vaikka heti ottamalla meihin yhteyttä vvi@vvi.fi.

Koulutuksen aloitusvaatimukset

Opiskelijaksi aikovan on hallittava digitaalisen valokuvauksen perustekniikka ja siihen liittyvät käsitteet. Tämä mahdollistaa opetuksen seuraamisen ja oppimistehtävien tekemisen ammattimaisesti.

Perusosaaminen kartoitetaan koulutuksen alussa tehtävällä valokuvaustekniikan perusteiden tentillä. Opiskelijan on hyvä hallita suomenkielisessä alan kirjallisuudessa käytettävä sanasto ja käsitteet ja jonkin verran englanninkielistä alan terminologiaa.

Jokaisella opiskelijalla on myös oltava työpaikallaan käytettävissään ammattitasoinen valokuvaus- ja kuvankäsittelykalusto studio- ja miljöötyöskentelyä varten sekä studiotila, jossa kaiken valaisun pystyy täydestä pimeydestä hallitusti itse rakentamaan.

Kuva: Super Otus Oy

Opiskelu

Koulutusohjelma muodostuu kahdestatoista lähiopetusjaksosta 20 kuukauden aikana sekä niiden välisistä etäopiskelujaksoista. Heinäkuussa lähiopetusjaksoja ei ole. Lähiopetusjakson kesto on kolme (3) päivää.

Etäopiskelujaksojen aikana opiskelijat työskentelevät valokuvaajana omalla työpaikallaan tai omassa yrityksessään sekä suorittavat työn ohessa ohjeiden mukaisia oppimistehtäviä. Kuvallisia tehtäviä on lähijaksojen välillä runsaasti ja kaikki viimeistellään ammattilaatuisiksi. Osa tehtävistä on mahdollista suorittaa normaalien asiakastoimeksiantojen yhteydessä, mutta on varauduttava siihen, että osa tehtävistä vaatii harjoittelua ja työskentelyä myös normaalin työajan ulkopuolella.

Lähiopetukseen osallistuminen sekä oppimistehtävien suorittaminen suunnitellusti on erittäin tärkeää. Se on paras keino varmistaa opintojen eteneminen ja oppimistavoitteiden saavuttaminen.

Kuva: Super Otus Oy

Koulutuksen sisältö ja aikataulu

Lähiopetuspäivät ja niiden suuntaa antavat sisällöt näet täältä: MEKU 2224 toteutussuunnitelma

Tutkinnon osat ja niiden osaamisvaatimukset Opetushallitus on määritellyt tutkinnon perusteissa.

Kaikille pakolliset tutkinnon osat:

 • Media-alalla toimiminen 15 osp

Osaamisalan valinnaiset tutkinnon osat:

 • Valokuvatuotanto 15 osp

 • Rakennetun valokuvan toteuttaminen 15 osp

Valinnaiset tutkinnon osat:

 • Kuvan rakentaminen 15 osp

 • Media-alan tai kuvallisen ilmaisun ammatinharjoittajana toimiminen 15 osp

 • Kuvankäsittely 15 osp

 • Liikkuva kuva valokuvatuotannossa 15 osp

 • Studiotyöskentely ja valaisu 15 osp

 • Valokuvataiteen toteuttaminen 15 osp

 • Kuvajournalistinen työskentely 15 osp

Yhteiset tutkinnon osat:

 • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen 11 osp

 • Matemaattisluonnontieteellinen osaaminen 6 osp

 • Yhteiskunta ja työelämäosaaminen 9 osp

 • Yhteisten tutkinnon osien valinnaiset osaamistavoitteet 9 osp

Yhteiset tutkinnon osat luetaan mahdollisuuksien mukaan hyväksi aiemmista todistuksista, tai suoritetaan verkkokursseina.