Luovuudesta potkua yrittäjyyteen

Vaikka valokuvaajat itsestään selvästi mielletään luoviksi ammattilaisiksi, ei silti ole helppoa soveltaa luovuutta liiketoiminnan kehittämiseen. Vaatii paljon pohdintaa, asiakkaiden kanssa kommunikointia ja kilpailijoiden analysointia ennen kuin pystyy hahmottamaan ne vahvuudet, joilla kovassa kilpailussa valokuvausyrityksensä voi saada toimimaan menestyksekkäästi. Samalla on huolehdittava, että oma työ valokuvaajana ja yrittäjänä on motivoivaa ja innostavaa niin, että sitä jaksaa jatkossakin tehdä palavalla sydämellä. Kun nämä ehdot toteutuvat, on yritystoiminta luovalla alalla kestävällä pohjalla.

Yhtään helpompaa tämä pohdinta ei ole niilläkään harvoilla, jotka valokuvaustyötä tekevät palkattuina työntekijöinä. Silloin vaikutusmahdollisuudet oman työn suhteen saattavat olla rajoitetut ja vaatii toisinaan hyviä neuvottelutaitoja saada työnantaja tukemaan omia kehitystavoitteita.


Luovuus yksin ei riitä

Luovuutta tarvitaan, jotta löytää ideoita, joilla omia vahvuuksiaan pystyy hyödyntämään liiketoiminnan kehittämisessä. Pelkillä ideoilla ei kuitenkaan vielä liikevaihto kasva, eikä käteen jää yhtään enempää rahaa elämistä varten. Tarvitaan lisäksi monenlaisia taitoja ja työkaluja, joiden avulla ideat saadaan muokattua palveluiksi ja tuotteiksi. Palvelut on vielä muotoiltava siten, että juuri ne oikeat asiakkaat niistä innostuvat, ymmärtävät niiden arvon ja haluavat maksaa niistä sellaisen hinnan, jolla palvelun tuottaminen on järkevää.

Asiakaslähtöisen palvelumuotoilun, tuotteistamisen ja projektinhallinnan taitoja tarvitaan ennen kuin hyvistä ideoista syntyy tuottoisaa liiketoimintaa ja kasvaa pitkäaikaisia palkitsevia asiakassuhteita. Verkostoitumisen ja kommunikoinnin taidot ovat tärkeässä roolissa myös yhteistyökumppaneita etsiessä ja palvelujen markkinoinnissa. Kannattaa muistaa, että yksin ei tarvitse kaikkea yrittäjänkään tehdä. Toisten ammattilaisten kanssa taitavasti verkostoitumalla pääsee parhaiten tilanteeseen, jossa voi keskittyä siihen, minkä parhaiten osaa ja mikä itseä motivoi.

Oman heimon löytäminen

Parasta markkinointia tänä päivänä on se että löytää tai itse rakentaa “heimon”, joka arvostaa niitä asioita, jotka ovat omien arvojen ja tavoitteiden kanssa yhdensuuntaisia.

Samaan "heimoon" kuuluvat ihmiset viihtyvät luonnostaan yhdessä ja mielellään käyttävät oman heimon sisältä löytyviä palveluja. Heimoon kuuluminen tarjoaa voittamattoman kilpailuedun ulkopuolisiin verrattuna ja samalla pääsee lähelle asiakkaita. Heimoutuminen tarjoaa oivan tilaisuuden palvelujen kehittämiseen yhdessä asiakkaiden kanssa sen sijaan, että etsisi asiakkaita aikaisemmin rakennetuille palveluille.

Oman heimon voi synnyttää taitavalla brändityöllä. Kommunikoimalla järjestelmällisesti omien arvojen mukaisesti, kiinnittää parhaiten juuri niiden ihmisten huomiota, jotka noita samoja asioita arvostavat. Vaihtoehtoisesti voi brändin avulla ilmaista kuuluvansa johonkin aikaisemmin syntyneeseen heimoon. Sitä kautta voi nopeastikin tavoittaa suuren joukon potentiaalisia asiakkaita, joiden arvostukset vastaavat omiasi.

Miksi arvot ovat niin tärkeitä?

Arvot ovat läheistä sukua arvostamiselle. Kun asiakas ja valokuaaja arvostavat valokuvauspalvelussa samanlaisia ominaisuuksia, syntyy suhde, joka tyydyttää voimakkaasti molempia osapuolia. Asiakas kokee saavansa palvelua, joka tarjoaa lisäarvoa hänen elämäänsä tai yrityksensä toiminnalle. Palvelua tarjoava valokuvaaja saa asiakkaan, joka valokuvassa ja siihen liitetyssä palvelukokonaisuudessa arvostaa juuri niitä asioita, jotka kuvaajaakin innostavat. Tällainen asiakas on useammin myös halukas maksamaan palvelusta riittävän hinnan, jotta toiminta muodostuu kuvaajalle kannattavaksi.

Kaupan päälle tulee vielä se, että kuvaaja pääsee tekemään toimeksiantoja, jotka motivoivat ja innostavat yhä edelleen kehittymään, eikä työstä vuosienkaan kuluessa tule tylsää puurtamista.

Näitä kaikkia taitoja harjoitellaan erikoisammattitutkintoon valmistavassa koulutuksessa. Ryhmässä on hyvä pohdiskella asioita samoista teemoista kiinnostuneiden ammattilaisten kesken. Palautteen saaminen ja keskustelu syventää omaa kehitysprosessia ja antaa uusia näkökulmia asioihin.

Kun toimit ripeästi, ehdit vielä ilmoittautua tänä syksynä alkavaan ryhmään. Tervetuloa mukaan valokuvaajamestarikoulutukseen!

Aurinkoa loppukesääsi!

Raija