Työssäoppiminen ja tutor-toiminta

Tutorilla on tärkeä rooli yrittäjän oppisopimuksessa.

Suurin osa VVI:llä oiskelevista työskentelee valokuvausyrittäjinä ja rahoittaa opiskelunsa yrittäjän oppisopimusella. Yrittäjän oppisopimus solmitaan opiskelevan yrittäjän ja tutorina toimivan yrittäjän kesken. Tutorin tehtävänä on tukea ja auttaa opiskelijaa etäopiskelun aikana. Tuen tarve vaihtelee eri opiskelijoilla ja sen käytännöt on vapaasti opiskelijan ja tutorin keskenään sovittavissa. Opiskelijan vastuulla on olla aloitteellinen ja pyytää apua tai neuvoja tutorilta tarpeensa mukaan. Tutori on velvollinen antamaan palautetta opiskelijalle rakentavassa hengessä ja opastaa tätä opiskeluun liittyvissä tehtävissä.

Täältä löytyy Opas tutoreille ja opiskelijoille. Sieltä löydät lisätietoa tutorin hankkimista varten.
Täällä on lisää tietoa oppisopimusasioita

Tutorointi antaa myös tutorina toimivalle yrittäjälle mahdollisuuden verkostoitua uusien alalla toimivien ammattilaisten kanssa ja samalla haistella alan uusia tuulia. Parhaimmillaan tutorointisuhde onkin molempia osapuolia innostava yhteistyön ja verkostoitumisen keino.

Tutor-tapaamiset VVI:llä

VVI järjestää vuosittain tutor-tapaamisia, joissa esitellään koulutusten sisältöä sekä tavoitteita. Tutor-tapaamisten tavoitteena on myös toimia palautekanavana, joissa tutorit voivat kertoa toiveistaan ja me saamme tietoa eri aloilla toimivien ammattikuvaajien työskentely-ympäristöstä ja siinä tapahtuvista muutoksista. Tämä tieto auttaa meitä kehittämään koulutusta edelleen siten, että se parhaalla mahdollisella tavalla valmentaa opiskelijoita todellisiin työelämän tehtäviin.

Tutor-tapaamiset tarjoavat myös oivan mahdollisuuden verkostoitua toisten ammattivalokuvaajien kanssa. Ajatustenvaihto kollegojen kanssa on usein se, mitä ammatissa toimivat valokuvaajat toivovat eniten.

Jos haluat liittyä mukaan VVI:n tutor-toimintaan, laita sähköpostia suoraan toimistolle vvi@vvi.fi