Opas tutoreille ja opiskelijoille

Tutori on valokuvausalan yrittäjä, joka tukee VVI:llä opiskelevaa yrittäjää opiskelun aikana.

Jotta opiskelija voi etäjaksojen aikana oppia tehokkaasti, hän tarvitsee tukea ja palautetta sekä tarvittaessa opastusta tehtävien suorittamiseen. Tähän tarvitaan tutoria, joka omalla näkemyksellään ja ammattitaidollaan ohjaa ja tukee opiskelijan työskentelyä. Tutorilta vaaditaan vähintään samantasoinen koulutus tai muuten hankittu osaaminen, jota opiskelija opiskelee. Tutorista käytetään yleisesti myös Mentori-nimitystä.

Monet valokuvausalan konkarit kokevat innokkaiden opiskelijoiden tutoroinnin palkitsevaksi myös itselleen. Parhaimmillaan tutorointisuhde onkin molempia osapuolia innostava ja uusia näkemyksiä avaava tapa verkostoitua oman alan ammattilaisten kanssa.

Yrittäjän oppisopimus

Suurin osa opiskelijoista opiskelee VVI:llä yrittäjän oppisopimuksella. Tutori kirjataan yrittäjän oppisopimukseen ja oppisopimustoimisto maksaa tutorille pientä korvausta tämän panostuksesta opiskelun etenemiseen.

Oppisopimuksen saaminen edellyttää, että opiskelija tekee valokuvaustyötä päätoimisesti tai se muodostaa merkittävän osan hänen työajastaan. Oppisopimus solmitaan opiskelijan oman kotipaikan oppisopimustoimistossa. Poikkeustapauksissa oppisopimus voidaan solmia myös muun paikkakunnan oppisopimustoimistossa.Mitä tutori tekee?

Tutori sitoutuu auttamaan ja tukemaan opiskelijaa rakentavassa hengessä. Hän antaa palautetta tämän työskentelystä niin, että opiskelijalla on mahdollisuus oppia sekä virheistään, että onnistumisistaan.

Se, millä tavalla tutorointi toteutetaan, on tutorin ja opiskelijan vapaasti keskenään sovittavissa. Opiskelijan tulee olla aktiivinen osapuoli yhteyden pitämisessä, pyytää palautetta tai apua sitä tarvitessaan.

Tutorointi voi tapahtua kokonaan verkossa ja puhelimitse, mutta on erittäin hyödyllistä, jos opiskelija voi ajoittain työskennellä yhdessä tutorin kanssa esim. assaroimalla kuvauksissa tms. Opiskelijan kannattaa rakentaa ja pitää yllä säännöllistä vuorovaikutusta tutorinsa kanssa. Se helpottaa opiskelua huomattavasti ja johtaa parempaan lopputulokseen kuin yksin puurtaminen.

Me lähetämme VVI:ltä tutorille saman kutsun/ohjelman lähijaksolle, joka opiskelijallekin lähetetään. Sen avulla tutor pysyy kärryillä siitä, mitä asioita milloinkin VVI:llä opetetaan.

Kuka hankkii tutorin?

VVI:lle opiskelijaksi hakeutuva hankkii tutorin itse. Tutorin valintaa pohtiessa kannattaa tutustua taitavien ammattikuvaajien tuotantoon ja etsiä kuvaaja, jonka tyyli, asiakaskunta ja työskentelytapa ovat sellaisia, joista haluaisi oppia lisää. Silloin tutor-suhde syntyy mielekkäimmäksi ja hyödyllisimmäksi oppimisen kannalta.

Tutorointi on alalla hyvin tunnettu toimintatapa ja opiskelijaksi hakeutuvan kannattaa rohkeasti ottaa yhteyttä kiinnostaviin kuvaajiin ja pyytää tutoriksi. Kannattaa myös koota valmiiksi pieni portfolio omista parhaista kuvistaan ja ehkä myös sellaisista kuvista, joita haluaisi oppia tekemään.